NZBioActive

NZBioActive

NZBioActive

NZBioActive

Phân Bón Trung Giang

Trung Giang Xuat Nhap Khau
Trung Giang Import Export Company

Hotline

0926 82.84.86

NZBioActive

ĐÓNG GÓI

25 L

MADE IN

NEW ZEALAND

Thành phần

elements mg/kg

Nitrogen 900

Potassium 3600

Boron 6

Manganese 1

Magnesium 300

Zinc 3

Calcium 400

Iodine 233

Iron 1.2

Sulphur 500

Organic Material 40%

Vitamins: Vitamin A,C, E, Choline, B complex, Folic Acid

Other: Fucoxanthin, Fucoidan, Alginic Acid, Phlorotannins, Mannitol, Essential Amino Acids, Omega 3 EPA

Plant Growth Regulators: Auxins, Cytokinins, Gibberellins


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Thành phần:    Triết xuất rong biển.
          Sản phẩm này 100% từ thiên nhiên, không có thêm hoá chất hoặc sản phẩm tổng hợp đã trải qua quá trình lên men / và ủ mùn 9 tháng.

  • Không trải qua bất kỳ quá trình sấy nhân tạo.
 
 
  
Paramete  Results  U.M                 Method
Nitơ (N) 852 mg/Kg APHA 22nd Edition Method 4500-N(org) B
Kali (K) 3600 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Boron (B) 6 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Mangan (Mn) 1 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Magiê (Mg) 300 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Kẽm (Zn) 3 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Canxi (Ca) 400 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Iodine (I) 233 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Sắt (Fe) 1.2 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
Lưu huỳnh (S) 500 mg/Kg ICP-OES APHA 22nd Ed. Method 3120
 

 Áp dụng cho cây trồng: Trộn ở nhiệt độ nước 16C (hoặc hơn) để hòa tan sản phẩm hoàn toàn.
 
Trồng nho: Phun qua lá 2-5 l/ha tại thời điểm thân cây 20-30 cm, 40-60 cm, và trước khi nở hoa mỗi 2 tuần. 5 l/ha mỗi mùa thu hoạch.