SOLFOCAL-HUMUS

SOLFOCAL-HUMUS

SOLFOCAL-HUMUS

SOLFOCAL-HUMUS

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd

Hotline

0926 82.84.86

SOLFOCAL-HUMUS

ĐÓNG GÓI

25 KG

MADE IN

ITALY

Thành phần

Humified organic matter 34 %

Organic carbon (C) 25 %

pH (indicative) 6.8 – 7.3

Humidity 16-17%

Total nitrogen (N) 3 %

Organic nitrogen (N) 2 %

Total phosphoric oxide (P 2 O 5 ) 2 %

Total potassium oxide (K 2 O) 1-1,5 %

Sulphur trioxide (SO 3 ) sol. in water 12 %

Humic acids 6 %

Fulvic acids 8 %

Humification degree (HD) 25 %

Humification rating (HR) 10 %

Calcium oxide (CaO) 8 %

MICROELEMENTS

Manganese (Mn) 250 mg/kg

Boron (B) 10 mg/kg

Cobalt (Co) 5 mg/kg

Zinc (Zn) 70 mg/kg

Molybdenum (Mo) 25 mg/kg

MICRORGANISMS (calculated per UFC/g)

Total aerobic bacterial density 1.140.800.000

Total anaerobic bacterial density 920.500.000


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI Tải file

SOLFOCAL-HUMUS®Không trải qua bất kỳ quá trình làm khô nhân tạo nào ( sử dụng lò đun hoặc không khí nóng ) 
Cung cấp mùn trực tiếp trong đất, SOLFOCAL-HUMUS® được trộn hoàn toàn bằng phân hữu cơ tự nhiên chọn lọc  bằng  phương pháp lên men vi sinh và ủ 09 tháng. tổng hợp từ 02 loại phân bón, phân tự nhiên chọn lọc và phân tử calcium sulphate bihydrate.
dạng viên hình trụ, đường kính trung bình 3-4mm dài 4-6mm.  


ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CẢI TẠO ĐẤT MẶN/ NATRI:

    1/ Natri có đặc tính hydrat hóa tốt. Natri hấp thụ nước và mở rộng kích thước của nguyên tử của nó khoảng 10 lần so với Natri không ngậm nước .Trong đất giàu natri các ion Na+ liên kết với đất ẩm hình thành chất keo ngay lập tức ngay khi gặp nước.

    2/ Sự hydrat hóa này kết nối các keo tụ lại, liên kết và tạo thành lớp vỏ trên đất. Khi đất khô hạn lại nó nứt trên bề mặt khi các keo tụ bị tách ra..Đây là nguyên nhân gây ra các vấn đề trong việc chuẩn bị đất, trồng cây, nảy mầm, phát triển rễ ... Ngoài ra, các thành phần khoáng chất ít có sẵn để trồng trọt, do pH cao.
    3/ Sự điều chỉnh của natri/đất kiềm thực hiện bằng cách rửa trôi nhưng chỉ sau khi loại bỏ SODIUM với sự giúp sức của của CANXI, Lưu Huỳnh và chất hữu cơ.