SamaGrow Vegan 75

SamaGrow Vegan 75

SamaGrow Vegan 75

SamaGrow Vegan 75

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd

Hotline

02837273299

SamaGrow Vegan 75

Hàm lượng

o Chất hữu cơ ( OM ) : 75%

Nitơ hữu cơ ( N ) : 3%

K2O hữu hiệu 3,5%

P2O5 hữu hiệu : 1,5%

CaO : 1,6%

MgO 0,6 %

pH : 6

C/N : 9, SO4 : 1%

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SamaGrow® Vegan 75 là phân bón gốc thực vật 100%. Nó chứa rất nhiều chất hữu cơ như một nguồn dinh dưỡng cho sự sống của đất. Chất lượng đất liên tục được cải thiện và hình thành mùn. Nó cải thiện hoạt động vi sinh, cấu trúc, sục khí và cân bằng nước của đất nông nghiệp. Nó cũng thúc đẩy sự phát triển của rễ cây, cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Điều này hạn chế bệnh tật và tăng năng suất.

 

Ngoài khoáng chất và chất hữu cơ, SamaGrow® Vegan 75 còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, B, Mo, Zn và Cu) để duy trì độ phì nhiêu của đất. Các nguyên tố vi lượng có chức năng quan trọng và là chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Các yếu tố dấu vết cũng cần thiết cho sự cân bằng nước, quang hợp, phân chia tế bào, khả năng sinh sản và chuyển hóa protein của cây.Do hàm lượng chất hữu cơ cao trong các khoáng chất, chúng được giải phóng chậm, cung cấp cho cây nguồn dinh dưỡng dần dần trong một thời gian dài. Điều này có nghĩa là không có khoáng chất nào bị cuốn trôi và không có nguy cơ bị cháy lá hoặc rễ do giá trị EC thấp.Việc sử dụng một nhà máy ủ, sấy và ép hiện đại dẫn đến một viên phân bón chất lượng rất cao mà cũng ít mùi.

Sản phẩm này phù hợp với các yêu cầu của Quy định Châu Âu (EC) số 1069/2009 và tiêu chuẩn Pháp U U 42-001. Thích hợp cho nông nghiệp sinh học theo Quy định (EC) số 834/2007 và 889/2008.