NATURALPOLLINA

NATURALPOLLINA

NATURALPOLLINA

NATURALPOLLINA

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd

Hotline

0926 82.84.86

NATURALPOLLINA

ĐÓNG GÓI

25 KG

MADE IN

ITALY

Thành phần

N.P.K : 4-4-3

Trung vi lượng :SO3, MgO, Cao, Mn, B, Co, Zn ...

Axit Humic 10%, Axit Fulvic 9%

Hữu cơ : 70%

Tổng lượng vi khuẩn hiếu khí ( UFC/gr.) : 1.740.000.000

Tổng lượng vi khuẩn kỵ khí ( UFC/ gr.) :1.550.000


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI Tải file

 

 Ứng dụng :
  1. Được chỉ định cho canh tác hữu cơ, tốt cho tất cả cây trồng và đất.
  2. Đặc biệt, với hàm lượng vi sinh khuẩn có sẵn, NATURALPOLLINA® được khuyến khích sử dụng trên các vùng đất có cấu trúc lỏng lẻo, đất cát, đát sét hoặc đất có nguy cơ bị nén.
  3. NATURALPOLLINA® cũng được sử dụng như chất Enzym giúp mùn hóa dư lượng thực vật sau canh tác.
 Hàm lượng :
  1. N.P.K : 4-4-2
  2. Trung vi lượng :SO3, MgO, Cao, Mn, B, Co, Zn ...
  3. Axit Humic 10%, Axit Fulvic 9%
  4. Hữu cơ : 70%
  5. Tổng lượng vi khuẩn hiếu khí ( UFC/gr.) : 1.740.000.000
  6. Tổng lượng vi khuẩn kỵ khí ( UFC/ gr.) :1.550.000