NATURSOIL

NATURSOIL

NATURSOIL

NATURSOIL

Phân Bón Trung Giang

Trung Giang Xuat Nhap Khau
Trung Giang Import Export Company

Hotline

0926 82.84.86

NATURSOIL

ĐÓNG GÓI

25 KG

MADE IN

ITALY

Thành phần

Organic Nitrogen (N) 4 - 5 %

Total Phosphorus Pentoxide (P 2 O 5 ) 1 – 1,5 %

Total Potassium Oxide (K 2 O) 0,5 - 1 %

Organic Carbon (C) 44 – 46 %

Organic Matter 76 – 80 %

Humidity 9 - 11 %

Total Aerobic Bacteria 865,000,000 UFC/g

Total Anaerobic Bacteria 686,000,000 UFC/g

pH value 7

Relative Density 0.6 – 0.7 kg/l (powder)


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

NATURSOIL®  / Đặc tính:
 
  •   Là phân bón hoàn toàn hữu cơ, có công thức và nguyên liệu bao gồm loại phân và các thành phần thực vật mà trải qua cùng một chu kỳ lên men vi sinh của quá trình ủ 09 tháng.
  •   Sản phẩm này là 100% tự nhiên, không có bổ sung các hóa chất hoặc các sản phẩm tổng hợp.
  •   Kiểm soát tuyệt đối quá trình và sản xuất  được theo dõi liên tục theo các quy định hiện hành (nhờ hệ thống chứng nhận ISO 14.001).

NATURSOIL® chứa các hoạt chất tự nhiên với các thuộc tính sau:
  • Chống lại các loại côn trùng có thể có trên mặt đất và ký sinh trùng rễ (vole, cricket mola, noctuid, leafbeetle, vv);
  • Chống lại các loại nấm gây hại cho rễ cây trồng (chi: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, vv);
  • Làm chậm sự phát triển và làm giảm sự có mặt của các tuyến trùng cầu có khả năng hình thành gallforming;
  • Chống lại “khai thác quá mức đất”, vì nó trực tiếp cung cấp các vi khuẩn hữu ích cho các quá trình sinh hóa diễn ra trong đất.
  • Ngoài các tính chất đặc biệt này, NATURSOIL® cũng là một loại phân bón "cơ bản" xuất sắc, vì nó tái sinh đất, kích thích hoạt động sinh học ở khu vực mà rễ phát triển, và cung cấp Nitrogen chậm thải ra chỉ có nguồn gốc hữu cơ.
 
   NATURSOIL® dần dần giải phóng nitơ hữu cơ của nó vào đất; cây hấp thụ nó theo nhu cầu cụ thể của nó, tránh bất kỳ nguy cơ tích lũy, rửa trôi của nitrat và ô nhiễm nước mặn và nước ngầm.
 
 
    NATURSOIL® tạo điều kiện cho sự phát triển của “cuộc sống của vi sinh vật” trong đất, cải thiện các tính chất vật lý của đất và dinh dưỡng khoáng của cây, vì nó trực tiếp cung cấp: Chất hữu cơ trưởng thành và ổn định, hoạt động kích thích cho sự phát triển của vi sinh vật và Trực tiếp cung cấp vi khuẩn "sống", nhờ quá trình trưởng thành độc quyền (xem các giá trị vi khuẩn trung bình được tính từ các xét nghiệm).
 
    NATURSOIL® bao gồm các phân tử phức tạp (hiện diện trong tự nhiên), khi "kích hoạt" trong đất, có tác dụng chống thấm và chống lại một số vấn đề gây ra cho cây và hệ thống rễ của nó bằng các loại nấm, côn trùng mặt đất, tuyến trùng.
 
   NATURSOIL® là sự kết hợp của các thành phần thực vật với phân chuồng được làm ẩm bằng phương pháp quá trình lên men 9 tháng đảm bảo.
   
   NATURSOIL® không chứa kim loại nặng trong các thành phần, không có mầm bệnh (NO Escherichia Coli, NO Clostridia), không chứa dư lượng dược phẩm được sử dụng trong chăn nuôi.