VAI TRÒ CỦA CÁC AXIT AMIN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

VAI TRÒ CỦA CÁC AXIT AMIN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

VAI TRÒ CỦA CÁC AXIT AMIN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

VAI TRÒ CỦA CÁC AXIT AMIN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd
-->

Hotline

0944 919 698

Nhu cầu một lượng amino axit cần thiết có thể giúp cho tăng năng suất và chất lượng cho nhiều loại cây trồng. Việc phun các amino axit trên lá là dựa trên nhu cầu chung của cây trồng cũng như nhu cầu ở từng giai đoạn phát triển cụ thể.
Cây trồng hấp thu các amino axit thông qua khí khổng và được cân đối với nhiệt độ môi trường. Các amino axit là những chất cơ bản trong quá trình tổng hợp protein. Có khoảng 20 amino axit quan trọng tham gia vào quá trình này.

 • - Alanine: Vai trò rất quan trọng trong việc tạo hoóc môn trao đổi chất và kháng virut. Làm tăng quá trình phát triển của chất diệp lục, điều chỉnh quá trình đóng mở khí khổng, tăng sức chịu han của cây.
 • - Glycine: Là tiền chất của cholorophyll , là 1 chelate kim loại tự nhiên tạo ra sự phát triển mới và giúp việc tổng hợp hoóc môn gibbereline.
 • - Valine: Làm tăng quá trình nảy mầm của hạt và chống chịu điều kiện bất lợi., tăng khả năng phát triển của phấn hoa và quá trình nảy mầm để sinh hạt.
 • - Leucine và Isoleucine: Tăng khả năng tổng hợp của diệp lục, quá trình thụ phấn, tạo thành quả và tăng khả năng chịu đựng han hán. Tăng quá trình chịu đựng điều kiện bất lợi do độ muối
 • - Threonine: Làm tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và quá trình mùn hóa.
 • - Serine: Điều chỉnh trạng thái cân bằng nước, rất quan trọng cho quá trình tổng hợp cholorophyll làm tăng quá trình thụ phấn, tăng sức chịu đựng điều kiện bất lợi và tạo thành các hợp chất humic.
 • - Proline: Điều chỉnh trạng thái cân bằng nước. Cấu tạo nên thành tế bào (nematostatic action), là chất có vai trò thiết yếu để tạo phấn hoa (tốt cho đậu trái), trợ giúp cho việc tăng khả năng chịu hạn, cung cấp nitơ và tăng khả năng duy trì chất diệp lục trong thời kỳ cây bị ảnh hưởng bởi điều kiện bất lợi.
 • - Aspartic: Tăng khả năng phát triển của rễ, quá trình tổng hợp protein và cung cấp nitơ cho cây trồng phát triển vào các giai đoạn cây bị ảnh hưởng bởi điều kiện bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh.
 • - Methionine: Tăng sự phát triển của rể và điều chỉnh sự chuyển động của stomatal làm tăng quá trình thụ phấn.
 • - Agrinine: Là tiền chất của polyamine, rất quan trọng để để phân chia tế bào. Làm tăng khả năng quá trình phát triển của rễ, quá trình tổng hợp polyamine, tăng khả năng chống chịu với độ mặn.
 • - Glutamic axit: Là dạng đạm hữu cơ dự trữ để tạo thành các amino axit khác và protein thông qua phản ứng trao đổi. Làm tăng quá trình nảy mầm, quá trình tạo ra chất diệp lục và hoạt hóa cơ chế tự bảo vệ chống lại sâu bệnh của cây trồng.
 • - Phenylanaline: Là tiền chất cấu tạo nên lignine, tạo các chồi gỗ khỏe hơn. Tăng quá trình tạo ra các chất đế kháng và tạo ra lignin.
 • - Lysine: Tăng khả năng tổng hợp chất diệp lục, quá trình thụ phấn, tạo thành quả, tăng khả năng chịu hạn.
 • - Histidine: Điều chỉnh quá trình đóng mở khí khổng và cung cấp khung cacbon cho các chất tiền thân của hocmon sinh trưởng.
 • - Cysteine và Cystine: axit amin này có lưu huỳnh là thành phần giữ cho hoạt động tế bào và hoạt động như chất chống oxi hóa.
 • - Tyrosine: Tăng khả năng chịu hạn và làm tăng quá trình thụ phấn.