Nghiên cứu về phân bón từ tảo biển

Nghiên cứu về phân bón từ tảo biển

Nghiên cứu về phân bón từ tảo biển

Nghiên cứu về phân bón từ tảo biển

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd
-->

Hotline

0944 919 698

Các sản phẩm chiết xuất từ ​​rong biển có chứa các chất hữu cơ phi nitơ, vitamin, axit amin và các nguyên tố vi lượng như đồng, sắt, kẽm và magiê, hiếm có trong thực vật trên cạn. Đặc biệt, chúng có chứa polysacarit alginic, axit alginic và axit béo không bão hòa cao, độc nhất từ ​​rong biển, và các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, chẳng hạn như auxin, cytokinin, gibberellin và axit abscisic. Những thành phần này có hoạt động sinh học tốt, tạo điều kiện và kích thích các yếu tố hoạt động không đặc hiệu bên trong và điều chỉnh sự cân bằng của các hormone nội sinh.

Rong biển hoang dã là một nguồn dinh dưỡng thực vật tự nhiên tuyệt vời. Nó được ghi lại rằng người Anh đã làm phân bón bằng rong biển trong thế kỷ 16. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ cho phép chúng ta có được phần tốt nhất từ ​​món quà tuyệt đẹp này từ đại dương.

Sản phẩm chiết xuất rong biển của chúng tôi có chứa các chất hữu cơ phi nitơ, vitamin, axit amin và các nguyên tố vi lượng như đồng, sắt, kẽm và magiê, v.v ... rất hiếm ở thực vật trên cạn. Đặc biệt, chúng có chứa polysacarit alginic, axit alginic và axit béo không bão hòa cao, độc nhất từ ​​rong biển, và các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, chẳng hạn như auxin, cytokinin, gibberellin và axit abscisic. Những thành phần này có hoạt động sinh học tốt, tạo điều kiện và kích thích các yếu tố hoạt động không đặc hiệu bên trong và điều chỉnh sự cân bằng của các hormone nội sinh.