NATURALPOLLINA

NATURALPOLLINA

NATURALPOLLINA

NATURALPOLLINA

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd
-->

Hotline

0944 919 698

Mô tả
Tất cả phân chuồng ủ men trong 9-10 tháng có hoạt tính sinh học.
Dạng viên.
Tối ưu cho việc bón phân cơ bản cho tất cả các loại cây trồng (trước khi gieo hoặc trước khi cấy).
Tích hợp và tái tạo độ phì nhiêu của đất.
Có thể được sử dụng trong các kỹ thuật canh tác hữu cơ, tổng hợp và thông thường.