Cây ăn quả

Cây ăn quả

Cây ăn quả

Cây ăn quả

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd

Hotline

02837273299

Các chất dinh dưỡng đa lượng trong trái cây đá

 

Nitơ

 

Nitơ được coi là chất dinh dưỡng đa lượng tuyệt vời . Do đó, nguồn cung cấp phù hợp là rất quan trọng đối với việc trồng cây ăn quả trên đá. Nó tạo thành một phần của protein và axit amin. Đổi lại, nó cũng tạo thành một phần của cấu trúc tế bào. Nó cần thiết cho sự tổng hợp và chuyển giao năng lượng. Nó cũng là một thành phần thiết yếu của chất diệp lục .

 

Phốt pho

 

Phốt pho là một trong những chất dinh dưỡng đa lượng khoáng chính cần thiết cho cây trồng để tăng trưởng và sản xuất thích hợp. Nó trực tiếp tham gia vào việc thu nhận, lưu trữ và sử dụng năng lượng thu được thông qua quá trình quang hợp. Ngoài ra, nó cho phép cây trưởng thành thích hợp, với sự tăng trưởng hiệu quả và phát triển tốt hơn cả rễ và hoa. Nó cũng giúp cây trồng chịu được điều kiện nhiệt độ thấp và thậm chí chống lại bệnh tật.

 

Kali

 

Kali là một nguyên tố chính khác cần thiết cho thực vật để chúng phát triển thích hợp. Nó là một phần tích cực của quá trình quang hợp , vì nó tham gia vào quá trình thu nhận CO2 trong khí quyển và hình thành đường. Nó cũng hoạt động trên việc huy động các chất dinh dưỡng và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách hoạt động trên các enzym liên quan.

 

Nó không thể thiếu cho sự hấp thụ nước qua rễ và thoát hơi nước, đóng vai trò quản lý nước của cây. Ngoài ra, nó cũng là một phần của quá trình hình thành protein thực vật. Vì lý do này, việc hấp thụ đúng chất dinh dưỡng này cũng làm tăng lượng protein trong trái cây.

 

Canxi

 

Canxi  có tác dụng quan trọng đối với thực vật. Nó có nhiệm vụ hình thành và duy trì thành tế bào thực vật, thúc đẩy và cải thiện mọi sự phát triển sinh dưỡng của cây trồng. Ngoài ra, nó hoạt động như một đồng yếu tố cho một lượng lớn các enzym, điều này rất quan trọng đối với sự trao đổi chất và dinh dưỡng của cây trồng. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí khổng, cải thiện việc quản lý nước cho cây trồng. Ngoài những tác dụng này, canxi còn cải thiện cấu trúc của đất, cải thiện điều kiện dinh dưỡng của cây trồng bằng cách cải thiện sinh khả dụng của các chất dinh dưỡng.

 

Sự thiếu hụt canxi có thể biểu hiện trong cây trồng dưới dạng lá mới mọc vô định hình hoặc bất thường. Các dấu hiệu khác có thể bao gồm thân tế bào hình thành không chính xác, hoặc thậm chí thối rữa ở đầu hoa của quả.

 

Vi chất dinh dưỡng trong trái cây đá

 

Kẽm

 

Kẽm  cần thiết cho sự phát triển thích hợp của cây trồng. Nó đóng một phần trong quá trình tổng hợp các enzym cần thiết cho quá trình đồng hóa và phân hủy đường. Nó cũng tham gia vào quá trình tổng hợp một số hormone can thiệp vào sự phát triển của cây. Ngoài ra, nó còn cải thiện khả năng chống chịu với nhiệt độ thấp của cây trồng.

 

Cây trồng thiếu Zn có lá nhỏ với các đốt cục bộ ở kẽ và ngọn. Các dấu hiệu khác có thể bao gồm lá ở dạng hoa thị, do khoảng cách giữa các tán lá ngắn lại.

 

Các thử nghiệm đã xác nhận rằng để điều trị hiệu quả, nên sử dụng ít nhất 2 lần bón lá cho gỗ, trước khi ra hoa và một thời gian ngắn trước khi nảy chồi, để bù đắp những thiếu hụt này và đảm bảo sự phát triển và sản xuất tối ưu.

 

Mangan

 

Mangan cần thiết cho sự phát triển chính xác của cây trồng, vì nó hoạt động như một chất trung gian không thể thiếu trong các quá trình như quang hợp, hô hấp, đồng hóa nitơ và kéo dài rễ, và thậm chí còn đóng một vai trò trong việc chống lại một số mầm bệnh.

 

Sự thiếu hụt mangan sẽ tự biểu hiện trong cây trồng bằng hiện tượng úa lá nhẹ ở các lá non nhất và sậm màu trên cùng một khu vực, cũng như giảm rõ rệt sự phát triển của cây và lá.

 

Các thử nghiệm đã xác nhận rằng để điều trị hiệu quả, nên sử dụng ít nhất 2 lần bón lá cho gỗ, trước khi ra hoa và một thời gian ngắn trước khi nảy chồi, để bù đắp những thiếu hụt này và đảm bảo sự phát triển và sản xuất tối ưu.

 

Bàn là

 

Sắt cần thiết cho sự phát triển chính xác của môi trường nuôi cấy, vì nó có trong nhiều enzym và sắc tố không thể thiếu cho sự phát triển thích hợp của cây.

 

Cây trồng thiếu Fe thì lá hoàn toàn bị vàng do thiếu chất diệp lục, dẫn đến mất khả năng quang hợp.

 

Các thử nghiệm đã xác nhận rằng để điều trị hiệu quả, ít nhất 2 lần bón lá nên được thực hiện trước khi ra hoa.

 

Đồng

 

Đồng cần thiết cho sự phát triển thích hợp của cây trồng, vì nó hoạt động như một chất trung gian trong nhiều quá trình enzym như hoạt động của chất diệp lục, và cũng không thể thiếu cho sự phát triển thích hợp do hoạt động của nó như là một phần của quá trình đồng hóa và sản xuất carbohydrate và protein.

 

Sự thiếu hụt đồng có thể tự biểu hiện trong cây trồng dưới dạng hiện tượng úa lá nhẹ giữa các lá mới nhất. Những chất này làm mất khả năng quang hợp, đồng thời làm thoái hóa mô phân sinh đỉnh, cản trở sự phân nhánh và phát triển thích hợp của cây.

 

Boron

 

Boron , cùng với canxi, tham gia vào việc hình thành chính xác thành tế bào và phân chia tế bào. Nó đặc biệt quan trọng trong mùa ra hoa và thụ phấn để phát triển sinh sản thích hợp. Do đó, nó tạo điều kiện cho sản xuất một vụ có hiệu quả.

 

Sự thiếu hụt bo có thể tự biểu hiện ở các loại cây ăn quả đá như sự suy giảm các điểm sinh trưởng của lá, rễ và cấu trúc ra hoa và kết trái. Điều này dẫn đến sự phát triển biến dạng của lá, cũng như hình thành “hoa thị” giống nhau do hoại tử mô phân sinh đỉnh.