VIGORAMIN

VIGORAMIN

VIGORAMIN

VIGORAMIN

Trung Giang Co.Ltd

Trung Giang Co.Ltd
Trung Giang Co.Ltd

Hotline

0944 919 698

VIGORAMIN

Nito hữu cơ (N) 6%; Nito hữu cơ tan trong nước (N) 6%; Tổng Boron (B) 2%; Carbon hữu cơ (C) nguồn gốc sinh học 20%; Hữu cơ (OM) 42%; pH 6; Tổng Amino Acids37.50%


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI Tải file

Vigoramin® - Made in Italy  Phân bón hữu cơ dạng lỏng

  • Vigoramin®  là một loại phân bón có nguồn gốc tự nhiên chỉ thu được thông qua quá trình thủy phân enzyme của biểu mô động vật; nhờ quy trình sản xuất này, nó rất giàu axit amin tự do và các phân đoạn protein trọng lượng phân tử thấp.
  • Công thức của Vigoramin® bao gồm cả một vi chất dinh dưỡng thiết yếu: Boron (B).
  • Vigoramin®   nên được sử dụng bởi ứng dụng phân bón lá theo chu kỳ 10-15 ngày; các phương pháp điều trị nên được thực hiện trong một phần thú vị nhất trong ngày và khi lá khô.
  • Boron (B) đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp, vận chuyển và tích lũy đường. Nó cũng có tác động tích cực đến sự nảy mầm của phấn hoa và các mô phân sinh chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng.
 
TÁC DỤNG BỔ XUNG DINH DƯỠNG KHÁC
  • Nó cung cấp năng lượng và khoáng chất dưới dạng dễ hấp thụ.
  • Nó hoạt động như một tác nhân vận chuyển chất dinh dưỡng.
  • Nó hoạt động như một tác nhân tuân thủ.
 
HÀM LƯỢNG 
 
Nito hữu cơ (N) 6%
Nito hữu cơ tan trong nước (N) 6%
Tổng Boron (B) 2%
Carbon hữu cơi (C) nguồn gốc sinh học 20%
Tỷ trọng 1.25 kg/litre
pH 6
Tổng Amino Acids 37.50%