FERTILPOLLINA

FERTILPOLLINA

FERTILPOLLINA

FERTILPOLLINA

Phân Bón Trung Giang

Trung Giang Xuat Nhap Khau
Trung Giang Import Export Company

Hotline

0926 82.84.86

FERTILPOLLINA

ĐÓNG GÓI

25 KG

MADE IN

ITALY

Thành phần

Total organic nitrogen (N) 3,5 - 4%

Total phosphorus pentoxide (P 2 O 5 ) 3 - 4%

Total potassium oxide (K 2 O) 2 - 3%

Organic carbon (C) from biological origins 34 - 37%

Umified organic substance 65 - 70%

pH 6 - 7

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


FERTILPOLLINA

•           FERTILPOLLINA là phân bón từ phân gia cầm, được sản xuất bằng phương pháp lên men vi sinh. Những thiếu sót vi khuẩn trong đất đất chỉ được bồi thường với việc bổ sung các dư lượng thực vật và động vật được lựa chọn, đặc biệt là phương pháp lên men, tạo điều kiện hóa mùn các chất xenluloza (rơm, phân động vật, vv ...).

•           Nhờ vào nghiên cứu vi khuẩn hiện đại, người ta đã chứng minh rằng các chất hữu cơ chưa phát triển là nguyên nhân gây ra việc chuyển đổi sau đây:

•           Sunfat và nitrat, có trong các phân tươi của gia cầm, được chuyển thành sunfit và nitrit, cả hai yếu tố độc hại cho cây trồng;

•           Thuốc kháng sinh có trong thức ăn hiện đại cho gia cầm, được loại bỏ trong phân động vật, không thể tiêu hóa được đối với thực vật cũng như đất;

•           Dinh dưỡng của đất bị giảm đáng kẻ do sự mất mát Nitơ, như để tiêu hóa các chất xơ và chất xơ hữu cơ có trong phân gà tươi, không tiêu hóa được , các vi khuẩn cũng lấy Nitơ trong đát, cũng làm hao mòn dinh dưỡng đát.

•           Axit acetic và butyric được hình thành, làm giảm sự phát triển của rễ cây.

 

 

Tổng Nitơ hữu cơ (N) 3,5 - 4%          
Cacbon hữu cơ (C) nguồn gốc sinh học        34 - 37%

Tổng phosphorus pentoxide (P2O5)  3 - 4% 
Tổng hữu cơ   65 - 70%
Tổng potassium oxide (K2O) 2 - 3%  pH       6  - 7

Thành phần:
Phân gà tây – Phân gia cầm khác nhau – phân gà

BÓN PHÂN CƠ BẢN:
0,200 kg/ m2 tương đương 2000 kg/ ha.

BÓN LÓT:
0,100 kg/ m2  tương đương 1000 kg/ ha.

 Liều lượng nói trên là chỉ dẫn và có thể thay đổi theo đặc điểm khí hậu của từng vùng (sinh: thể chất và sinh học, lượng mưa và nhiệt độ). Ngoài ra, chúng nên được bao gồm trong toàn bộ kế hoạch bón phân