BORON 10% TURKEY

BORON 10% TURKEY

BORON 10% TURKEY

BORON 10% TURKEY

Phân Bón Trung Giang

Trung Giang Xuat Nhap Khau
Trung Giang Import Export Company

Hotline

0926 82.84.86

BORON 10% TURKEY

PACKAGING

25 KG

MADE IN

TURKEY

Thành phần

Borax Na2B4O7·10H2O 11% B

Boric acid H3BO3 17.5% B

Solubor Na2B8O13·4H2O 20% B


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


Công dụng:
  • Tăng hiệu quả thụ phấn hoa và khả năng đậu trái.
  • Giúp cành hoa và cành có trái không bị gãy, giảm rụng trái.
  • Kích thích sự phát triển của thân, cành và rễ.Trái lớn đều đẹp, chống rụng trái sớm, không bị nứt trái.
  • Tăng độ ngon ngọt của trái, làm tăng chất lượng sản phẩm.
  • Đối với rau ăn lá làm tăng độ giòn, độ ngọt của rau.
  • Giúp trái cây bảo quản được lâu hơn sau khi thu hoạch.